Condicions generals de venda

Objecte

Aquestes condicions Generals de Venda se subscriuen entre Farmàcia Cristina Casas i qualsevol persona física que vulgui fer una compra a través del lloc web es https://www.farmaciacasas.com/.

Las presents Condicions Generals de Venda, l’ús de la pàgina web i els contractes de compra de productes a través aquesta pàgina web es regiran per la legislació espanyola.

Productes i comandes

Els productes que Farmàcia Cristina Casas posa a la venda són els que apareixen al lloc ressenyat en l’apartat 1, el dia de la consulta del lloc web pel comprador.

Qualsevol comanda constitueix l’acceptació expressa i irrevocable dels preus i de les descripcions dels productes posats a la venda. La validació de la comanda constitueix l’acceptació de les Condicions Generals de Venda.
El comprador és l’únic responsable de l’elecció del producte, així com de l’ús o funció a que el destini. Farmàcia Cristina Casas no es fa responsable ni garanteix que el producte sigui l’adequat per a les aplicacions preteses pel comprador. Recordem que les informacions, comentaris i continguts en general tenen unes funcions merament informatives.

No venem productes a menors d’edat. Els menors de 18 anys només podran utilitzar els Serveis de Farmàcia Cristina Casas sota la supervisió d’un pare o un tutor.

Transport i lliurament

Farmàcia Cristina Casas realitza enviaments dins de la península.

Els enviaments es realitzaran a la direcció indicada pel comprador a través d’un transport urgent, amb un termini de lliurament entre 24h i 72h laborables. Les faltes per trencament d’estoc seran enviats amb posterioritat amb despeses d’enviament al nostre càrrec.

Les comandes s’envien DE DILLUNS A DIVENDRES. Totes les comandes realitzades entre divendres, a partir de les 13.00h i diumenge, es començaran a tramitar el dilluns següent.

Farmàcia Casas No respon ni pot assegurar un horari de lliurament determinat ja que depèn de les rutes que tingui assignades el transportista. Tampoc es farà responsable si aquesta demora o falta de compliment fos atribuïble a circumstancies alienes al nostrecontrol raonable.

Farmàcia Cristina Casas no es fa responsable dels retards que puguin sorgir, i no hi haurà cap tipus d’;indemnització en aquest sentit . No obstant això li agrairem que ens informi de qualsevol incidència, perquè si fos pertinent i oportú, puguem prendre les mesures oportunes.

Dret de desestiment

El consumidor disposarà d’un termini màxim de catorze (14) dies naturals des del lliurament del producte per desistir, total o parcialment, de la compra del producte, de conformitat amb la
legislació aplicable.

Una vegada finalitzat el termini de catorze (14) dies naturals, no s’acceptaran devolucions per desistiment de compres de Productes.

A aquests efectes i per gestionar les devolucions de forma ràpida i senzilla, podrà contactar amb Farmacia Cristina Casas enviant un correu electrònic adreçat a comanda@farmaciacasas.com, fent-hi constar les següents dades: Nom complet del comprador, Data de comanda, Nom del producte a retornar, Motiu de la devolució i Fotografia del producte.

Per utilitzar aquest sistema s’han de complir els següents requisits:

a) El Producte ha d’estar en el mateix estat en què es va lliurar i haurà de conservar el seu embalatge i etiquetatge original. Les etiquetes identificatives han d’estar encara subjectes als seus respectius productes.

b) La devolució física ha de fer-se usant la mateixa caixa utilitzada en el lliurament o, si no, en algun format similar que garanteixi la devolució dels Productes en perfecte estat.

Una vegada el comprador comuniqui a través del mitjà establert el desistiment de la compra, rebrà una comunicació per part de l’establiment sobre la recepció del corresponent desistiment.

A partir d’aquest moment, i sempre que es compleixin els requisits establers, el comprador haurà de retornar el producte en el termini de 14 dies natures. Farmàcia Cristina Casas no es farà responsable dels costos i despeses directes ocasionades a l’Usuari per aquelles devolucions de productes en l’exercici del dret de desistiment, per tant, el consumidor assumirà les despeses d’enviament per devolució.

En el supòsit de l’exercici del dret de desistiment el consumidor tindrà dret al reemborsament del preu dels Productes retornats, sempre que els Productes retornats es trobin en les mateixes condicions en què van ser lliurats, no hagin estat danyats o extraviats abans d’arribar a les dependències de Farmàcia Cristina Casas o no s’hagin complert els requisits establerts en aquestes Condicions de Venda.

Devolució productes defectuosos

El comprador tindrà dret al reemborsament del preu, de les despeses d’enviament i de les despeses d’enviament de la devolució dels Productes defectuosos o dels Productes lliurats si no es corresponen amb la comanda realitzada pel comprador de conformitat amb la legislació aplicable.

A aquests efectes i per gestionar les devolucions de forma ràpida i senzilla, podrà contactar amb Farmacias Cristina Casas enviant un correu electrònic adreçat a comanda@farmaciacasas.com, fent-hi constar les següents dades: Nom complet del comprador, Data de comanda, Nom del producte a retornar, Motiu de la devolució i Fotografia del producte.

Una vegada el comprador comuniqui a través del mitjà establert la devolució, rebrà una comunicació per part de l’establiment indicant com s’haurà de fer la devolució.

Preus

Els preus indicats en les llistes de productes estan en euros i inclouen l’ IVA. Els productes són facturats al preu de la tarifa del dia de sol·licitud de la comanda.

Els preus inclouen embalatge però no inclouen ni transport, ni càrregues, ni assegurances. Aquests preus són únicament vàlids per a la comanda de la totalitat dels productes especificats en l’oferta. En cada procés de compra s’informarà per separat de les despeses d’enviament.

Mètodes de pagament

El pagament es podrà realitzar mitjançant: targeta de crèdit, dèbit, o Paypal.

Les presents Condicions Generals, l’ús de la pàgina web i els contractes de compra de productes a través aquesta pàgina web es regiran per la legislació espanyola.

Aquest comerciant es compromet a no permetre cap transacció que sigui il·legal, o es consideri per les marques de targetes de crèdit o el banc adquirent, que pugui o tingui el potencial de danyar la bona voluntat dels mateixos o influir de manera negativa en ells. Les següents activitats estan prohibides en virtut dels programes de les marques de targetes: la venda o oferta d’un producte o servei que no sigui de plena conformitat amb totes les lleis aplicables al comprador, banc emissor, Comerciant, Titular de la targeta, o targetes.

Aquesta web no ven medicaments.