Devolució productes defectuosos

El comprador tindrà dret al reemborsament del preu, de les despeses d’enviament i de les despeses d’enviament de la devolució dels Productes defectuosos o dels Productes lliurats si no es corresponen amb la comanda realitzada pel comprador de conformitat amb la legislació aplicable.

A aquests efectes i per gestionar les devolucions de forma ràpida i senzilla, podrà contactar amb Farmacias Cristina Casas enviant un correu electrònic adreçat a comanda@farmaciacasas.com, fent-hi constar les següents dades: Nom complet del comprador, Data de comanda, Nom del producte a retornar, Motiu de la devolució i Fotografia del producte.

Una vegada el comprador comuniqui a través del mitjà establert la devolució, rebrà una comunicació per part de l’establiment indicant com s’haurà de fer la devolució.