Objecte

Aquestes condicions Generals de Venda se subscriuen entre Farmàcia Cristina Casas i qualsevol persona física que vulgui fer una compra a través del lloc web es https://www.farmaciacasas.com/.

Las presents Condicions Generals de Venda, l’ús de la pàgina web i els contractes de compra de productes a través aquesta pàgina web es regiran per la legislació espanyola.