Productes i comandes

Els productes que Farmàcia Cristina Casas posa a la venda són els que apareixen al lloc ressenyat en l’apartat 1, el dia de la consulta del lloc web pel comprador.

Qualsevol comanda constitueix l’acceptació expressa i irrevocable dels preus i de les descripcions dels productes posats a la venda. La validació de la comanda constitueix l’acceptació de les Condicions Generals de Venda.
El comprador és l’únic responsable de l’elecció del producte, així com de l’ús o funció a que el destini. Farmàcia Cristina Casas no es fa responsable ni garanteix que el producte sigui l’adequat per a les aplicacions preteses pel comprador. Recordem que les informacions, comentaris i continguts en general tenen unes funcions merament informatives.

No venem productes a menors d’edat. Els menors de 18 anys només podran utilitzar els Serveis de Farmàcia Cristina Casas sota la supervisió d’un pare o un tutor.