Diagnostic i salut

Termòmetre IR

Termèmetre IR IHealth en 1 segon

55

Tensiometre Visomat

Tensiòmetre Visomat Comfort 20/40

59

Termometre digital T-Check

Termòmetre digitals T-chek ràpid

7,95

Termometre digital Thermoval

Termòmetre digital Thermoval ràpid

7,95