Clàusula del consentiment

D’acord amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679), autoritzo a la Sra. CRISTINA CASAS VERDES amb NIF 46581927G, farmacèutica titular de l’oficina de farmàcia nombre 1325 situada a C / Soledat, 119, 08700 , IGUALADA, a tractar les meves dades personals que es faciliten en el present formulari en base  al meu consentiment i amb la finalitat de rebre la newsletter editada per la titular de l’oficina de farmàcia. He estat informat de que les meves dades seran conservades mentre duri la finalitat per a la qual són tractades o fins al moment en què se sol·liciti la supressió i de conformitat amb la normativa vigent.

En qualsevol cas podré cancel·lar la subscripció a la newsletter remetent un correu electrònic en el que digui “Baixa de la subscripció” a l’adreça RGPD@farmaciacasas.com  en qualsevol moment. Les meves dades no seran cedides a tercers, excepte per imperatiu legal. Tampoc hi ha la previsió de fer-ne transferències internacionals.

Puc exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat i la limitació o oposició al tractament, enviant un e-mail a la Sra. CRISTINA CASAS VERDES, titular de l’oficina de farmàcia a l’adreça dalt indicada o a RGPD@farmaciacasas.com. Puc presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades