Drets

Les seves dades seran cancel·lades en el moment en que vostè ens retiri el consentiment, fins al moment en què sol·liciti la supressió o després d’oposar-se al tractament; es conservaran durant un termini de tres anys per a respondre possibles reclamacions, finalitzats els quals seran destruïdes. Les seves dades no seran cedides a tercers ni està prevista la transferència internacional de dades.

Pot  exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat i la limitació o oposició a el tractament, enviant un escrit a la Sra. CRISTINA CASAS VERDES, titular de l’oficina de farmàcia a l’adreça  a dalt indicada o per correu electrònic a RGPD@farmaciacasas.com. Pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.