Responsable del tractament de dades

Identitat: Cristina Casas Verdes
NIF: 46581927G
Adreça postal: Carrer Soledat, 119, 08700 Igualada (Barcelona)
Telèfon93 803 02 97
Contacte protecció de dades: RGPD@farmaciacasas.com