WooPlus

Targeta Client

QUANTES PERSONES VIUEN A CASA TEVA?

Avis legal
D’acord amb el que disposa la Llei 15/1999, de protecció de dades de caracter personal, I’informem que mitjançant I’emplenament d’aquest formulari les seves dades personal s quedaran incorporades i seran tractades als fitxers de titularitat d’ECOCEUTICS, S.L., amb la finalitat de poder-Ii mantenir informat, també per mitjans electrònics i telefònics, sobre promocions, descomptes i novetats del seu interès. Mitjançant I’emplenament d’aquest formulari, ens autoritza expressament perquè tractem les dades de salut que hi hagi consignat i perquè puguem comunicar les seves dades a les farmàcies associades a ECOCEUTICS, S.L., amb la finalitat que puguin gestionar el seguiment i control d’incompatibilitat entre els medicaments que consumeixi, informar-Ii de I’estat de les seves comandes, ja sigui mitjançant SMS, e-mail o correu ordinari i mantenir-li informat sobre els seus productes o serveis mitjançant els mitjans indicats. Permanentment pot consultar el llistat de totes les farmàcies associades a ECOCEUTICS S.L awww.ecoceutics.com. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades mitjançant correu electrònic dirigit a info@ecoceutics.com, o escrit dirigit a Av. Diagonal, 472-476 esc. A 1r 2a, 08006 Barcelona.