Dret de desestiment

El consumidor disposarà d’un termini màxim de catorze (14) dies naturals des del lliurament del producte per desistir, total o parcialment, de la compra del producte, de conformitat amb la
legislació aplicable.

Una vegada finalitzat el termini de catorze (14) dies naturals, no s’acceptaran devolucions per desistiment de compres de Productes.

A aquests efectes i per gestionar les devolucions de forma ràpida i senzilla, podrà contactar amb Farmacia Cristina Casas enviant un correu electrònic adreçat a comanda@farmaciacasas.com, fent-hi constar les següents dades: Nom complet del comprador, Data de comanda, Nom del producte a retornar, Motiu de la devolució i Fotografia del producte.

Per utilitzar aquest sistema s’han de complir els següents requisits:

a) El Producte ha d’estar en el mateix estat en què es va lliurar i haurà de conservar el seu embalatge i etiquetatge original. Les etiquetes identificatives han d’estar encara subjectes als seus respectius productes.

b) La devolució física ha de fer-se usant la mateixa caixa utilitzada en el lliurament o, si no, en algun format similar que garanteixi la devolució dels Productes en perfecte estat.

Una vegada el comprador comuniqui a través del mitjà establert el desistiment de la compra, rebrà una comunicació per part de l’establiment sobre la recepció del corresponent desistiment.

A partir d’aquest moment, i sempre que es compleixin els requisits establers, el comprador haurà de retornar el producte en el termini de 14 dies natures. Farmàcia Cristina Casas no es farà responsable dels costos i despeses directes ocasionades a l’Usuari per aquelles devolucions de productes en l’exercici del dret de desistiment, per tant, el consumidor assumirà les despeses d’enviament per devolució.

En el supòsit de l’exercici del dret de desistiment el consumidor tindrà dret al reemborsament del preu dels Productes retornats, sempre que els Productes retornats es trobin en les mateixes condicions en què van ser lliurats, no hagin estat danyats o extraviats abans d’arribar a les dependències de Farmàcia Cristina Casas o no s’hagin complert els requisits establerts en aquestes Condicions de Venda.